seksuolog

Przychodnie - baza przychodni w Polsce

www.przychodnie.plprzychodnie

Przychodnie.pl

,  seksuolog

poniedziałek 27.03.2017



 seksuolog 

Seksuolog to lekarz specjalista zajmujący się zagadnieniami życia płciowego człowieka. Seksuolog udziela pomocy w przypadku zaburzenia czynności seksualnych. Seksuolog pomaga rozwiązać problemy związane ze współżyciem seksualnym oraz trudnościami w funkcjonowaniu w związkach partnerskich. Seksuolog zajmuje się pomocą w przypadku problemów dotyczących sfery seksualnej zarówno w aspekcie fizjologicznym jak i psychologicznym. Seksuolog zajmuje się seksualnością człowieka we wszystkich jej aspektach oraz na wszystkich etapach życia. Seksuolog zajmuje się problemami seksualnymi młodzieży i osób dorosłych.

 
UNICLINIC
ul. Aleksandra Prystora 8
02-495 Warszawa
seksuolog w UNICLINIC
Centrum Multi-Medica
ul. Poniatowskiego 97
05-220 Zielonka
seksuolog w Centrum Multi-Medica
Profemed Lekarze Specjaliści
Al. Jerozolimskie 65/79 (VI piętro)
00-697 Warszawa
seksuolog w Profemed Lekarze Specjaliści
Ober Clinic - Medycyna Specjalistyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
seksuolog w Ober Clinic - Medycyna Specjalistyczna
Przychodnia Wolska
ul. Wolska 68/72
01-734 Warszawa
seksuolog w Przychodnia Wolska

 



Televolt Sp. z o.o.przychodnie.pl copyright © 2011-2015 Telewolt Sp. z o.o. 04-824 Warszawa, ul.Orzechowskiego 9, tel.: (22) 621-81-17
email: redakcja@przychodnie.pl